Lệnh Sponge trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 16:15:14 | 1298 Lượt xem

Tác dụng lệnh Sponge:

– Dùng để làm cho màu sắc của hình ảnh bão hòa hoặc rực rỡ hơn.

– Mode trên thanh đặc tính có 2 chế độ:
+ Desaturate: chế độ phi bão hòa, hình ảnh được đưa về trạng thái cân bằng trắng.


+ Saturate: nghĩa đen là bão hòa nhưng hình ảnh như được thêm 1 lớp màu tương đồng đậm làm màu sắc thêm rực rỡ hơn.

Cách sử dụng lệnh Sponge:

Cách 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng Sponge trên thanh Toolbox > nhấn chuột trái vào vị trí ảnh cần tăng bão hòa.

Cách 2: Nhấn phím O trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007