Lệnh Straight-Line Connector trong CorelDraw

Tác giả: David Thế Anh | 30-08-2016 | 17:04:33 | 1095 Lượt xem

Tác dụng Lệnh Straight-Line Connector:

- Lệnh Straight-Line Connector dùng để vẽ đoạn thẳng gấp khúc

Cách sử dụng lệnh Straight-Line:

Nhấn chuột trái vào biểu tượng Straight-Line trên thanh Toolbox (vị trí 12 từ trên xuống) > con trỏ chuột xuất hiện dạng dấu cộng màu đen, nhấn chuột trái và rê chuột để vẽ các đoạn thẳng.

Form đăng ký học:0904 472 007