Lệnh tạo bản vẽ mới trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 10:40:35 | 1866 Lượt xem

Câu lệnh tạo mới bản vẽ trong Illustrator

Một thao tác không thể thiếu khi làm việc với phần mềm đồ họa Illustrator đó là tạo bản vẽ mới

Cách sử dụng lệnh tạo mới bản vẽ trong Illustrator:

Cách 1:

- Tạo mới một bản vẽ:

+ Vào menu File/ New.

+ Nhập các thông số tương ứng.

- Tạo mới từ một mẫu( template) có sẵn:

+ Vào menu File / New From Template

+ Chọn mẫu mà bạn muốn thể hiện/ New.

Cách 2:

- Tạo mới một bản vẽ: Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + N trên bàn phím.

- Tạo mới từ một mẫu (template) có sẵn: Nhấn tổ hợp phim: Shift + Ctrl + N trên bàn phím.

Các thao tác còn lại tương tự cách 1.

 

Dạy Illustrator Hải Phòng

Form đăng ký học:0904 472 007