Lệnh Text trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 16:29:24 | 1206 Lượt xem

Công dụng của lệnh Text:

 – Horizontal Type :  Tạo văn bản ngang.
Ÿ – Vertical Type: Tạo văn bản dọc.
Ÿ – Horizontal Type Mask: Tạo văn bản ngang với hình thức là vùng chọn.
Ÿ – Vertical Type Mask Tool: Tạo văn bản dọc với hình thức là vùng chọn.

Cách sử dụng lệnh Text:

Cách 1: Nhấn chuột trái chọn biểu tượng T (text) trên thanh Toolbox, nhấn chuột trái vào vùng muốn nhập văn bản để viết

Cách 2: Nhấn phím T trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007