Lệnh Type trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 29-08-2016 | 09:55:20 | 1158 Lượt xem

Công dụng của lệnh Type:

- Lệnh type dùng để nhập văn bản trong Illustrator.

Cách sử dụng lệnh Type:

Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng hình chữ T ở thanh công cụ Tools bên trái cửa sổ chương trình Illustrator, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng chữ I mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột vào vị trí cần nhập văn bản là có thể nhập văn bản.

- Cách 2: Nhấn phím T trên bàn phím để lấy lệnh nhập. Các thao tác còn lại như ở cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007