Lệnh UnGroup trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:00:35 | 23891 Lượt xem

Tác dung của lệnh UnGroup:

- Trong Illustrator lệnh UnGroup dùng để tách một nhóm các đối tượng thành các đối tượng thành các đối tượng riêng lẻ để tiện trong việc thao tác.

Cách sử dụng lệnh UnGroup:

Cách 1: Chọn nhóm đối tượng cần tách > Vào Menu Object > UnGroup 

Cách 2: Chọn nhóm đối tượng cần tách > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + G

Form đăng ký học:0904 472 007