Lệnh UnLock trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:14:49 | 17825 Lượt xem

Tác dụng của lệnh UnLock:

- UnLock có nghĩa là bỏ khóa. Trong Illustrator chúng ta dùng lệnh UnLock khi muốn bỏ khóa các đối tượng đã khóa trước đó.

Cách sử dụng lệnh UnLock:

Cách 1: Để mở khóa cho tất cả các đối tượng: Menu Object > Unlock All.

Cách 2: Để mở khóa cho tất cả các đối tượng: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + 2.

Form đăng ký học:0904 472 007