Lệnh vẽ Ellipse trong Autocad

Tác giả: Mss Trang | 12-08-2016 | 09:20:44 | 2500 Lượt xem

Công dụng của lệnh Ellipse Autocad:

- Lệnh ellipse dùng để vẽ hình elip trong Autocad

Cách sử dụng lệnh Ellipse Autocad:

Để vẽ hình elip có 3 cách như sau:

Cách 1: Center: Vẽ hình ellip bằng cách xác định độ dài của bán kính theo trục X và trục Y

Cách 2: Axit, end: Vẽ ellipse dựa vào tạo độ 1 trục và khoảng cách nửa trục còn lại

Cách 3: Vẽ cung ellipse

Form đăng ký học:0904 472 007