Lệnh vẽ Ellipse trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 16:53:28 | 5350 Lượt xem

Ellipse là gì?

Ellipse là hình elip, trong Photoshop thì Ellipse là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình elip và hình tròn.

Cách sử dụng lệnh Ellipse trong Photoshop.

- Nhấn và giữ trái chuột vào biểu tượng hình chữ nhật ở thanh công cụ Toolbox, xuất hiện bảng chọn, click chọn biểu tượng hình elip, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột thì sẽ được 1 hình elip.

 

Form đăng ký học:0904 472 007