Lệnh vẽ Line trong Autocad

Tác giả: Mss Trang | 12-08-2016 | 09:14:50 | 1778 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Line Autocad

- Lệnh line dùng để vẽ đoạn thẳng.

Line

Cách sử dụng lệnh line như sau:

  •  – Click vào biểu tượng “Line” trên hình hoặc gõ phím “L” và ẩn đấu cách
  •  – Click chuột để xác định điểm thứ 1, điểm thứ 2 và các điểm tiếp theo của đường thẳng / Ẩn dấu cách để kết thúc lệnh

Form đăng ký học:0904 472 007