Lệnh vẽ Polyline trong Autocad

Tác giả: Mss Trang | 12-08-2016 | 09:18:46 | 2575 Lượt xem

Công dụng của lệnh Polyline:

- Dùng để vẽ đa tuyến, chúng ta sẽ vẽ được một đường thẳng hoặc một đa tuyến với dạng đường liền nhau, không phân biệt tùng đoạn như khi sử dụng lệnh Line

Cách sử dụng lệnh Polyline:

– Click vào biểu tượng trên màn hình ở ô ribbon “Draw” ( Hoặc gỗ phím “PL” và dấu cách ) để vào lệnh

– Click chuột chọn điểm thứ 1 của đường Polyline

– Click chuột chọn điểm tiếp theo của đường Polyline

Form đăng ký học:0904 472 007