Lệnh vẽ Rounded Rectangle trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 16:50:33 | 1497 Lượt xem

Rounded Rectangle trong Photoshop

Trong Photoshop, lệnh Rounded Rectangle chuyên dùng để vẽ hình chữ nhật bo góc.

Cách sử dụng lệnh Rounded Rectangle:

Thao tác giống lệnh Rectangel  riêng khi bạn vẽ hình với kích thước chính xác bạn sẽ điền thêm thông số Corner Radius.

 

Form đăng ký học:0904 472 007