40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Nhóm lệnh Shaping trong CorelDraw, cách sử dụng lệnh Shaping Corel draw

TÁC DỤNG CỦA NHÓM LỆNH SHAPING TRONG COREL:

- Nhóm lệnh Shaping dùng để biến đổi nhóm từ 2 đối tượng trở lên bằng cách khác nhau

CÁCH SỬ DỤNG NHÓM LỆNH SHAPING:

- Chọn đối tượng cần thực hiện, với các lệnh này bạn cần chọn ít nhất 2 đối tượng.

- Chọn menu lệnh Arrange / Shaping / . . . ., với các menu lệnh lệnh sau:

Weld: xóa các đường biên của các đối tượng chồng lên nhau để hình thành một đối tượng liền lạc nhau.

Trim: tạo ra hình dáng mới bằng việc cắt bỏ những phần hai hoặc nhiềuđối tượng chồng lên nhau.

Intersect: lấy phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Simplify: cắt những vùng chồng lên nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Front Minus Back: xoá đối tượng dưới bằng các đối tượng trên.

Back Minus Front: xóa đối tượng trên bằng đối tượng dưới.

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. là một design chuyên thiết kế đồ họa website, anh ấy có bằng về viết và sáng tạo sau khi viết anh ấy chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again