Nhóm lệnh Shaping trong CorelDraw

Tác giả: David Thế Anh | 30-08-2016 | 22:18:07 | 9962 Lượt xem

Tác dụng của nhóm lệnh Shaping trong Corel:

- Nhóm lệnh Shaping dùng để biến đổi nhóm từ 2 đối tượng trở lên bằng cách khác nhau

Cách sử dụng nhóm lệnh Shaping:

- Chọn đối tượng cần thực hiện, với các lệnh này bạn cần chọn ít nhất 2 đối tượng.

- Chọn menu lệnh Arrange / Shaping / . . . ., với các menu lệnh lệnh sau:

Weld: xóa các đường biên của các đối tượng chồng lên nhau để hình thành một đối tượng liền lạc nhau.

Trim: tạo ra hình dáng mới bằng việc cắt bỏ những phần hai hoặc nhiềuđối tượng chồng lên nhau.

Intersect: lấy phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Simplify: cắt những vùng chồng lên nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Front Minus Back: xoá đối tượng dưới bằng các đối tượng trên.

Back Minus Front: xóa đối tượng trên bằng đối tượng dưới.

Form đăng ký học:0904 472 007