Thay đổi chế độ hiển thị bản vẽ trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 11:11:40 | 19571 Lượt xem

Thay đổi chế độ hiển thị bản vẽ là một trong những thao tác quan trọng khi làm việc với Illustrator

Cách thay đổi chế độ hiển thị bản vẽ:

Click trái chuột chọn menu View, tại đây có các thiết lập chế độ hiển thị bản vẽ như sau:

- Preview: View -> Preview (Ctrl+ Y):  để hiển thị hình ảnh với đầy đủ các đường viền( Out line) và màu tô( Fill).

- Chế độ Out line: View -> Outline (Ctrl + Y): hiển thị các đường bao (Outline) của hình ảnh

- Hiển thị toàn trang:

+ View/ Fit in Window ( Ctrl+0)

+ Hoặc Double Click vào công cụ hand (hình bàn tay)

- Hiển thị ở chế độ 100%.

+ View/ Actual Size ( Ctrl +1).

+ Hoặc Double Click vào công cụ Zoom (hình thấu kính)

 

 

Form đăng ký học:0904 472 007