Thư viện câu lệnh trong Illustrator

Lệnh Shear trong Illustrator Lệnh Shear trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Shear (lệnh kéo xiên), xem ngay

Chi tiết
Lệnh Free Transform trong Illustrator Lệnh Free Transform trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Free Tranform (biến đổi tự do) trong Illustrator

Chi tiết
Lệnh Reflect trong Illustrator Lệnh Reflect trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Reflect (lật đối xứng) trong Illustrator

Chi tiết
Lệnh Scale trong Illustrator Lệnh Scale trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Scale (lệnh co giãn), xem ngay

Chi tiết
Lệnh Rotate trong Illustrator Lệnh Rotate trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Rolate trong Illustrator

Chi tiết
Lệnh Eraser trong Illustrator Lệnh Eraser trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Eraser trong Illustrator, xem ngay.

Chi tiết
Lệnh Pencil trong Illustrator Lệnh Pencil trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Pencil (bút chì), xem ngay

Chi tiết
Lệnh Type trong Illustrator Lệnh Type trong Illustrator

29/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Type (lệnh viết chữ), xem ngay

Chi tiết
Lệnh Coppy Paste trong Illustrator Lệnh Coppy Paste trong Illustrator

28/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh sao chép (lệnh Coppy Paste), xem ngay.

Chi tiết
Lệnh vẽ Polar Grid trong Illustrator Lệnh vẽ Polar Grid trong Illustrator

28/08/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh vẽ lưới hình elip (lệnh Polar Grid), xem ngay.

Chi tiết
 1 2 3 4 > 

Form đăng ký học:0904 472 007