Lệnh vẽ Rectangle trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 16:41:27 | 7057 Lượt xem

Rectangle là gì?

Rectangle là hình chữ nhật, trong Photoshop thì Rectangle là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình chữ nhật và vẽ hình vuông.

Cách sử dụng lệnh Rectangle:

Có 2 cách để lấy lệnh vẽ Rectangle:

- Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng hình chữ nhật ở thanh công cụ Toolbox, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột sang góc đối đỉnh thì sẽ được 1 hình chữ nhật.

- Cách 2: Nhấn phím U trên bàn phím để lấy lệnh vẽ hình chữ nhật. Các thao tác còn lại như ở cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007